Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

recomendacion ohsas 18001Το OHSAS 18001 είναι ένα διεθνές πρότυπο με απαιτήσεις για την διαχείριση της ΥκΑΕ. Έχει σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθήσει τους οργανισμούς να ελέγξουν τους κινδύνους για ΥκΑΕ. Επιτρέπει στον οργανισμό να έχει τον έλεγχο και την επίγνωση όλων των σχετικών κινδύνων που προκύπτουν από τις κανονικές και μη κανονικές λειτουργίες του οργανισμού, προκειμένου να βελτιώσει την επίδοσή του. Το OHSAS στηρίζεται στην πρόληψη.

Το OHSAS 18001 έχει σχεδιαστεί για να είναι συμβατό με τα ISO 9001 και ISO 14001, ώστε να βοηθήσει το οργανισμό να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του με αποτελεσματικό τρόπο.

Το πρότυπο OHSAS 18001 μπορεί να υιοθετηθεί από οποιονδήποτε οργανισμό που επιθυμεί να εφαρμόσει μία επίσημη διαδικασία προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και το ευρύ κοινό.

Η προδιαγραφή OHSAS εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό που επιθυμεί να:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ OHSAS 18001

Το πρότυπο έχει τρεις στόχους:

Τα κύρια οφέλη του προτύπου είναι: