Mechanicus.gr

Επιχειρούμε Έξω

Ανακοινώθηκε στις 20/11/2017 η Δράση «Επιχειρούμε Έξω», με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Δυνητικά Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

   • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας και έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
   • Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στην πρόσκληση της Δράσης, οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.
   • Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά.
   • Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών.
   • Εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

   • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες των οποίων στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
   • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε οργανωμένο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και εκμεταλλεύονται άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας (franchising, shop-in-shop, επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
   • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
   • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
   • Υλικά / Κατασκευές
   • Ενέργεια
   • Περιβάλλον
   • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
   • Υγεία / Φάρμακα.
Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη περίοδο ενίσχυσης είναι:

1. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:

   • Κόστος συμμετοχής, ενοίκιο και κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης περιπτέρου, ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού.
   • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ).
   • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων.
   • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση.
   • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίων (διαφημιστικά έντυπα).

2. Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Διευκρίνιση:      Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες προωθητικών ενεργειών με εξαίρεση το κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίων (διαφημιστικά έντυπα).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιδότησης – Διάρκεια Των Επενδυτικών Σχεδίων

Μέγιστος προϋπολογισμός προτάσεων:               έως 100.000 €.

Τα ποσοστά επιχορήγησης και ιδιωτικής συμμετοχής για το σύνολο των αιτούμενων δαπανών είναι:

Προϋπολογισμός ανά Εμπορική Έκθεση Επιχορήγηση Ιδιωτική Συμμετοχή
Μέχρι 20.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 10.000€ Τουλάχιστον 50%
Μέχρι 35.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 17.500€ Τουλάχιστον 50%
Μέχρι 50.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 25.000€ Τουλάχιστον 50%
Προϋπολογισμός Διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης έργου Επιχορήγηση Ιδιωτική Συμμετοχή
Μέχρι 1.000€ για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 500€ Τουλάχιστον 50%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Mechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

στα τηλέφωνα 2315 508.215 & 6947 498.519 καθώς και με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Δηλώστε μας το email σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλέφωνο: +30 2315 508.215
 • Κινητό: +30 6947 498.519
 • Fax: +30 2315 553.125

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας και στα κοινωνικά δίκτυα.